Year End Party – Cuonganh Authentic

Tiệc cuối năm của thương hiệu Cuonganh authentic đã được diễn ra thành công, tốt đẹp. Sự kiện với những tiết mục hấp dẫn và sôi động của ca sĩ Tiên Tiên, ca sĩ Đức Phúc, ca sĩ Phan Duy Anh, DJ,…

Sự kiện quy tụ rất nhiều các nhà phân phối và ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Nhiều phần quà hấp dẫn và vinh doanh tới những nhà phân phối suất sắc nhất đã được mọi người hưởng ứng nhiệt tình.