TẦM NHÌN

  • GBMEDIA đem những giá trị cốt lõi của khách hàng để thực hiện hóa chúng thành hành động mới mẻ, đa dạng góc nhìn.
  • GBMEDIA đem đến màu xanh của sự thân thiện, tươi mát, pha chút bên trong cốt lõi là màu vàng của sự sáng tạo, bền vững, tin tưởng, năng động và vui tươi trong các sản phẩm sự kiện và truyền thông.
  • GBMEDIA đặt sự thấu hiểu để truyền cảm hứng sáng tạo cho mọi người và đối tác khách hàng, để niềm tin được gắn kết.

SỨ MỆNH

  • Đưa những giá trị cốt lõi trong ngành tổ chức sự kiện không bị mất đi.
  • Trở thành công ty tư vấn chiến lược truyền thông chạm đến sự hài lòng từ cảm xúc đến hành động, đi từ cốt lõi đến sự sáng tạo, tận tâm đến đối tác khách hàng qua trải nghiệm cùng Gbmedia.

Sáng tạo – Tận tâm – Cảm xúc