Sự kiện ra mắt sản phẩm PGHLock

Sự kiện ra mắt sản phẩm PGHLock

Đóng góp không nhỏ vào sự thành công của sự kiện ra mắt sản phẩm của PGHLock là những PG giới thiệu sản phẩm được cung cấp bởi công ty tổ chức sự kiện GBMEDIA. Dưới đây là những hình ảnh người mẫu Tây với PG tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm của PGHLock tại gian hàng của mình trong một hội chợ sản phẩm.

Sự kiện ra mắt sản phẩm PGHLock

Dàn PG xinh đẹp, chuyên nghiệp tại Sự kiện ra mắt sản phẩm PGHLock

Sự kiện ra mắt sản phẩm PGHLock

PG nước ngoài xinh đẹp của Sự kiện GBMEDIA

Sự kiện ra mắt sản phẩm PGHLock

Cung cấp PG chất lượng và chuyên nghiệp tại Sự kiện GBMEDIA