Sự kiện khai trương The King Karaoke

Sự kiện khai trương The King Karaoke, diễn ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, với những PG sự kiện khai trương đến từ công ty tổ chức sự kiện GBMEDIA. Sau đây là những hình ảnh PG trong sự kiện khai trương The King Karaoke.

Sự kiện khai trương The King Karaoke

PG xinh đẹp tại Sự kiện khai trương The King KaraokeSự kiện khai trương The King Karaoke

Dàn PG chuyên nghiệp phục vụ sự kiện của Sự kiện GBMEDIA